μαθηματα

Πιστεύω ότι σκοπός της μουσικής διδασκαλίας πρέπει να είναι η απελευθέρωση όλων των δημιουργικών δυνάμεων που υπάρχουν μέσα σε κάθε μαθητή. Στόχος μου είναι κάθε φορά ν’ ανακαλύπτω τι είναι αυτό που συγκινεί έναν άνθρωπο και επιθυμεί ν’ ασχοληθεί με την μουσική και πιο συγκεκριμένα με την κιθάρα. Το σημείο συγκίνησης του είναι για μένα η αφετηρία για την δημιουργία ενός πλάνου μαθημάτων που στόχο θα έχει την επίτευξη των μουσικών του στόχων…