Εργαστήρι jazz αυτοσχεδιασμού+tap dance

Σύμπραξη των μαθητών του τμήματος εργαστηρίου jazz αυτοσχεδιασμού(υπεύθυνος Ανδρέας Παπαγιαννακόπουλος) με τους μαθητές του tap dance(Υπεύθυνος,Θάνος Δασκαλόπουλος)