18/12/16 παρουσίαση Ιωάννης Κολοκοτρώνης/πιάνο

Ιωάννης Κολοκοτρώνης-πιάνο

Ανδρέας Παπαγιαννακόπουλος-κιθάρα

Βαγγέλης Χάνος-μπάσο