2/2/19-Εργαστήρι jazz αυτοσχεδιασμού/jam session

Houseband

-Ανδρέας Παπαγιαννακόπουλος-κιθάρα

Περικής Τριβόλης-κόντρα μπάσο

Χρηστός Κωνσταντινίδης-τύμπανα