2/10/16 Χρήστος Σιτοκωνσταντίνου,βιμπράφωνο

Χρήστος Σιτοκωνσταντίνου,βιμπράφωνο

Ανδρέας Παπαγιαννακόπουλος,κιθάρα

Βαγγέλης Χάνος,μπάσο