25/11/17 εργαστήρι jazz αυτοσχεδιασμου/Παρουσίαση Άγγελος Μπουρδάκης

Άγγελος Μπουρδάκης -πιάνο

Ανδρέας Παπαγιαννακόπουλος-κιθάρα

Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος-μπάσο