26/3/17 Παρουσίαση Χρήστος Κανάνα/πιάνο

Χρήστος Κανάνα-πιάνο

Ανδρέας Παπαγιαννακόπουλος-κιθάρα

Βαγγέλης Χάνος-μπάσο