6/4/19 εργαστήρι jazz αυτοσχεδισμού/jam session

Ανδρέας Παπαγιαννακόπουλος-κιθάρα

Ηλίας Καρκαβέλιας-κόντρα μπάσο

Αναστάσης Γούλιαρης-τύμπανα