31/7/16 Horto jazz workshop final concert

30/7/16,open Horto theatre

Stelios Hatzikaleas-tr,Yiannis Papanastasiou-sax,Andreas Papagiannakopoulos-gtr,Kostas Yaxoglou-pi,Vasilis Stefanopoulos-db,Thanos Hatzianagnostou,dr